Erfgoedhovenier

Erfgoedhovenier Boerhof
Uw groene monument in vertrouwde handen

Boerhof streeft ernaar dat uw groen erfgoed op de juiste manier behouden blijft. Als Erfgoedhovenier werken we voor eigenaren van de beeldbepalende buitenplaatsen, monumentale boerderijen. Alles in groen erfgoed vergt inzicht in de historische aanleg en een goede planning voor de toekomst. Daarom staan wij stil bij de bijzonderheden en geschiedenis van de groenaanleg. En, denken we tegelijkertijd ver vooruit voor een volgende generatie. Zo is uw groene monument in vertrouwde handen.

Beheer van historische tuinen en parken

Het beheer van historische tuinen en parken is intensief en vraagt voortdurend om weloverwogen beslissingen. Beplanting verandert van vorm en omvang; groeit, vermeerdert en sterft. Die vorming door mens, tijd en klimaat maakt het verstrijken van de tijd zichtbaar. Eeuwen van continuïteit in beheer leveren bijzondere plekken op met een geheel eigen karakter en een grote cultuurhistorische waarde.

Erkend erfgoedhovenier

Als lid van De vereniging van erfgoedhoveniers beschikken wij over kennis, ervaring en een uitgebreid netwerk. Wij werken volgens de uitvoerings- en beoordelingsrichtlijn van de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed en Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg.

Vereniging van Erfgoedhoveniers

Erfgoedhovenier | Hoveniersbedrijf Boerhof

Borgen en verbeteren van kwaliteit hovenierswerk in groen erfgoed

Erfgoedhovenier Boerhof volgens ‘Uitvoeringsrichtlijn Hovenierswerk historische tuinen en parken (URL 6010)’. Deze uitvoeringsrichtlijn heeft tot doel het borgen en verbeteren van de kwaliteit van het hovenierswerk in groen erfgoed. Met deze URL willen betrokken partijen de professionalisering bevorderen van het werk van hoveniers op horticultureel en cultuurhistorisch niveau. En, daarmee de kwaliteit van de instandhouding van historische tuinen en parken op een hoog niveau houden en waar nodig op een hoger niveau brengen

“Zoekt u een erkend erfgoedhovenier met hart voor uw groene monument?”

Maak kennis met hoveniersbedrijf Boerhof 

Neem contact op  

halfpicstopErfgoedhovenierErfgoedhovenier

Klanten vertellen

9.2Erfgoedhovenier |  Hoveniersbedrijf Boerhof Als Erfgoedhovenier werken we voor eigenaren van de beeldbepalende buitenplaatsen, monumentale boerderijen.Hoveniersbedrijf Boerhof104104Erfgoedhovenier | Hoveniersbedrijf Boerhof Hoveniersbedrijf Boerhof9.21055

“Wij helpen u graag met het
verwezenlijken van uw droomtuin!”

0570 76 81 36
info@hoveniersbedrijfboerhof.nl